Roken moet mogen

Roken in onze club, ja ga gerust uw gang! Laat de stress los! ...

Minder roken!

Maak ik zelf wel uit

Sigaar is gezond

en erg lekker

Dood gaan we toch

ooit een keer

Voor het roken van een sigaar moet je, in tegenstelling tot een vluchtige sigaret, je tijd nemen. Het is als het ware een kunst op zich.
Allereerst is het belangrijk om sigaren te kiezen die bestaan uit 100 % tabak. Goedkope sigaren hebben een dekblad dat gemaakt is van mindere kwaliteit wat al onmiddellijk zijn weerslag heeft op de smaak van de sigaar. Gebruik cederhout als aansteekmiddel. De geur van cederhout en sigaar is een goede combinatie. Voordat u begint te roken, moet u in het oog houden dat de sigaar goed brandt en een goede geur afgeeft.
Tik de as ook niet altijd direct van de sigaar, een goede askegel beschermt de sigaar tegen teveel hitte.

Antirookreligie

rot toch op met je anti-zuip-, rook- religie

Ik rook alleen slaaf- en bestrijdingsmiddelenvrije biologische sigaren, gemaakt door de 'werknemners' van Max Shaggeraar. Daar zal toch wel een uitzondering voor worden gemaakt? Ik wordt namelijk niet graag belemmerd als ik de wereld verbeter!.

Anti-rookmaffia

Betutteling kan alleen in een dictatuur

Alle perverse standpunten ten spijt, ik rook er nog steeds vrolijk op los (gewoon, omdat IK dat WIL)! In de kroeg, op straat, op verjaardagen als het toegestaan is (zo niet, dan kom ik niet meer). Ook smijt ik sigarenpeuken gewoon op straat, het zijn namelijk gewoon blaadjes, die heb je te dulden volgens de APV.

Belangrijke berichten

September 2008

Roken en de Tabakswet

Per 1 juli 2008 mag er volgens de Tabakswet behalve op de werkplek ook niet meer gerookt worden in de horeca, in evenementenhallen, congrescentra, luchthavens, overdekte winkelcentra en in instellingen voor kunst, cultuur en sport. Wat betekent dat precies voor uw organisatie?

Augustus 2008

Rookverbod

Meeroken is ongezond en (vrijwillig) personeel heeft recht op een rookvrije werkplek, redeneert het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het rookverbod geldt voor de hele accommodatie. Dit betekent dat rokers alleen nog buiten of in speciale rookruimten mogen roken. Roken in het verenigingsgebouw is taboe. Oók in de kantine, óók als alle aanwezigen toestemming geven en óók als er alleen maar rokers in het gebouw zijn. Alle plekken die voor gemeenschappelijk gebruik zijn of voor het publiek toegankelijk zijn, horen rookvrij te zijn. Hieronder vallen ook wachtruimten, gangen, kleedkamers, vergaderruimten en kantines. De stelregel is dat waar mensen werken, niet gerookt mag worden.

rookruimte
Juli 2008

Afgescheiden rookruimte

Als een gebouw meerdere ruimten heeft, is het mogelijk om van de kleinste een speciale rookruimte te maken. Dit moet een afgesloten ruimte zijn waarvan voor iedereen duidelijk is dat het een rookruimte is. Verder worden er geen eisen aan de ruimte gesteld, zolang hinder of overlast van de tabaksrook maar tot een minimum wordt beperkt. In de rookruimte mogen de rokers ook niet door (vrijwillig) personeel bediend worden.

Spotlight

Roken Verboden

Het rookverbod omzeilen

Het oprichten van een rokersvereniging, uw organisatie verklaren tot besloten club en andere initiatieven om het rookverbod te omzeilen zijn helaas niet haalbaar. De wet is streng op dit punt. En duidelijk: in ruimten waar wordt gewerkt, mag het (vrijwillig) personeel niet worden blootgesteld aan rook. Als bijvoorbeeld in het gebouw waar uw rokersvereniging huist wordt gewerkt, is roken -óók na werktijd- verboden. In een privésituatie, bij een bestuurslid thuis bijvoorbeeld, mag uiteraard wel een sigaret worden opgestoken.

Wel toegestaan is buiten roken onder een overkapping (mits er een zijde open is) of onder een luifel. Maar als relaties, leden of gasten buiten roken, is het niet altijd vanzelfsprekend dat zij ook buiten mogen drinken. Soms heeft u een terrasvergunning nodig, soms niet. Informeer bij de gemeente, want de regelgeving verschilt per stad. Houd rekening met geluidsoverlast als uw organisatie zich in of bij een woonwijk bevindt.